trasa I

śladami dawnych i obecnych szybów

słynna na całym świecie za sprawą soli - Wieliczka - dynamicznie rozwijająca się już od czasów średniowiecza za sprawą szlaków handlowych, miasto przeniknięte duchem danych czasów i współczesnym dynamicznym postępem - szlak wędruje wokół obszarów szybów, trasa polecana szczególnie planującym zwiedzić także podziemną część miasta

ZOBACZ TRASĘ
trasa II

miejska

dziedzictwo Kazimierza Wielkiego - Wieliczka będąca miastem od 1361 roku, uporządkowane, warowne miasto z basztami i bramami oraz centralnie położonym rynkiem, trasa w obrębie dawnych murów przenosi w czasie i pozwala spojrzeć na miasto z innej perspektywy

ZOBACZ TRASĘ
trasa III

żydowska

zawiła historia Żydów w Wieliczce obejmująca trasę przez Klasno - które upodobała sobie ludność żydowska, aż po Rynek Górny i Dolny licznie zamieszkiwany od czasów zaborów

ZOBACZ TRASĘ