TRASA III
ŻYDOWSKA
/dostępna od kwietnia 2020/

CZAS TRWANIA 2,5H

W 1566 r. Wieliczka została objęta prawem de non tolerandis Judaeis, na mocy którego żydzi nie mogli osiedlać się na terenie miasta. Miejscem, które upodobała sobie ludność żydowska było Klasno należące do rodziny Lubomirskich.
W czasach zaborów w 1867 na mocy konstytucji przestało obowiązywać wcześniejsze prawo i ludność żydowska mogła osiedlać się w mieście. Głownie zamieszkiwali tereny Rynku Dolnego i Górnego.
Trasa rozpoczyna się kończy przy Zamku Żupnym. Obejmuje zwiedzanie Klasna, z jego bogatą historią mieszkańców m.in. Rodziny Pelbergów, Goldów, Wytwórni wódek i likierów, garbarni Rynku Górnego i Dolnego gdzie skupiało się życie i handel bardziej postępowej ludności żydowskiej.

ZAREZERWUJ TERMIN

695026798

Najważniejsze punkty trasy

Zamek Żupny, Szyb Daniłowicza, Klasno, Rynek Górny i Dolny, Sukiennice

Oprowadzam turystów indywidualnych oraz grupy nie przekraczające 12 osób.

Rezerwacje terminów:
695 02 67 98
studio@wielickamanufaktura.pl